LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

Thứ Bảy, 20/07/2019, 14:26 GMT+7

Lễ công bố

Quyết định số 1068/QĐ-CHHVN ngày 17/7/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Minh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

 

- Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/7/2019 tại Hội trường Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, tổ chức lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

- Đại diện Lãnh đạo Cục có ông Nguyễn Đình Việt Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và ông Đinh Văn Thắng Trưởng phòng tổ chức, cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam, cùng đi tháp tùng với đoàn có 02 Lãnh đạo khu vực; ông Võ Minh Tiến Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; ông Võ Quang Vinh Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang cùng tham dự.

- Về phía Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang có: Ban Giám đốc; Trưởng các phòng; Trưởng các Đại diện cảng vụ trực thuộc và cán bộ, chuyên viên các phòng cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ Công bố Quyết định: Ông Nguyễn Đình Việt Phó Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Cục xin chúc mừng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang có thêm 01 Phó Giám đốc mới. Phó Cục trưởng mong muốn tập thể Lãnh đạo Cảng vụ đoàn kết một lòng, giữ vững truyền thống, tiếp bước các thế hệ đi trước ngay từ thủa ban đầu, xây dựng và thành lập..,bên cạnh đó Phó Cục trưởng trao đổi và chia sẻ thêm nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với ông Võ Minh Tuấn vừa mới được bổ nhiệm, là tiếp tục học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, có bản lĩnh trong cương vị mới, nhất là giữ vững đoàn kết nội bộ cơ quan; làm tốt công tác chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các công việc chuyên môn, nghiệp vụ, giúp Giám đốc thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

Sau lễ công bố Quyết định: Ông Võ Minh Tuấn, trước tiên xin cám ơn cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Cục Hàng Hải Việt Nam đã có sự quan tâm và giúp đỡ trong thời gian qua; xin cám ơn cấp ủy -chi bộ Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn thể thuộc Cảng vụ Hàng Hải Kiên Giang đã tin tưởng bản thân tôi, đề xuất, giới thiệu Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quy trình bổ nhiệm hôm nay. Trước sự có mặt của Phó Cục trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ Cục và ban Giám đốc, cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững truyền thống, một lòng đoàn kết nội bộ, chủ động tham mưu đắc lực cho Giám đốc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Tin, ảnh: Phòng TCHC.