Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại Dương thế giới năm 2021

Thứ Sáu, 11/06/2021, 09:35 GMT+7

Ngày Đại dương Thế giới

          Năm 1992, Chính phủ Ca-na-đa đã đề xuất sáng kiến "Ngày Đại dương Thế giới" (World Ocean Day) tại Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất, được tổ chức ở Ri-ô đờ Gia-nây-rô, Bra-xin. Tiếp đó, "Ngày Đại dương Thế giới" được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế Đại dương 1998 tổ chức tại Li-xbon (Bồ Đào Nha), khi đó, Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

          Từ năm 2002, Dự án Đại dương (Ocean Project) của Liên hợp quốc và Mạng lưới Đại dương toàn cầu (World Ocean Network) đã giúp thúc đẩy và phối hợp các sự kiện của Ngày Đại dương Thế giới trên nhiều quốc gia với các tổ chức quản lý, điều hành các công viên biển, vườn thú, bảo tàng và các tổ chức bảo tồn, các trường đại học, trường học và các doanh nghiệp. Mỗi năm thu hút thêm số lượng các nước và các tổ chức tham gia hưởng ứng sự kiện này.

          Chính những nỗ lực toàn cầu nói trên, năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày 8-6 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Từ năm 2009 đến nay, Ngày Đại dương Thế giới được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng nhằm tôn vinh, bày tỏ mối quan tâm gắn bó của loài người với biển và đại dương vì tương lai của toàn cầu. Mục tiêu chung của việc tổ chức kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày và cổ vũ các hành vi "vì sự bền vững của biển cả".

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

          Với tư cách là một quốc gia biển, Chính phủ Việt Nam đã quy định tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và các sự kiện lớn trong nước, quốc tế gắn với yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tại Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6-3-2009 về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Triển khai Nghị định này, ngày 1-6-2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đầu tiên ở nước ta.

          Từ ngày 1 đến 8-6-2009, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức với các sự kiện: Giao lưu ca nhạc "Biển đảo quê hương", tọa đàm "Đại dương đối với biến đổi khí hậu và an ninh sinh thái"; trưng bày và bình chọn ảnh với chủ đề "Vùng bờ biển và cộng đồng Việt Nam"; mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới (tại Hải Phòng), phát động "Chiến dịch làm sạch biển, đảo" và ra quân làm sạch vịnh Hạ Long (tại Quảng Ninh).

          Tiếp đó, ngày 12-6-2009, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, từ ngày 1 đến ngày 8 hàng năm để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6) và Ngày Đại dương Thế giới. Việc Chính phủ chính thức cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được xem là một "mốc sự kiện" có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo không chỉ ở nước ta mà cả đối với cộng đồng đại dương thế giới. Với ý nghĩa to lớn của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hằng năm đã được Quốc hội luật hóa tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.

          Sau lần tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2009 để hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương duy trì tổ chức sự kiện này hàng năm

          Hưởng ứng Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 cũng lấy chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021, cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.