LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ

Thứ Sáu, 28/06/2019, 00:00 GMT+7
* Tham dự lễ ký kết quy chế:
- Về phía Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang: Có Ban giám đốc, các trưởng phó phòng, trưởng các đại diện và cán bộ chuyên viên tham dự;
- Về phí Cảng vụ Đường thuỷ nội địa: Có Ban giám đốc, trưởng, phó phòng, trưởng các đại diện cùng các cán bộ chuyên viên đến tham dự.
   Lễ ký kết diện ra trong bầu khí thân thiện và cởi mở;có sự tham gia đóng góp, trao đổi thẳng thắn. Đồng thời hai bên thống nhất đưa ra các nội dung phối hợp chung như: Phối hợp hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực vùng nước cảng biển, cảng, bến thuỷ nội địa. Phối hợp điều tra tai nạn hàng hải và đường thuỷ nội địa trong trường hợp tàu biển, phương thuỷ nội địa, vào, rời cảng, bến thuỷ nội địa...; Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tàu thuyền trong khu vực quản lý, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật...;  Tin: CVHHKG