Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thông báo tuyển dụng

Thứ Tư, 23/10/2019, 08:54 GMT+7

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang năm 2019; hồ sơ gửi về phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, tại địa chỉ: số 40 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước ngày 15/11/2019. Điện thoại liên hệ: 02973.811210 (Gặp anh Siêng)
Các bài đã đăng