Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 2019

Thứ Ba, 09/07/2019, 15:50 GMT+7

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-CVHHKG-TCHC, ngày 04/6/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2019.