Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và Phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Kiên Giang năm 2019

Thứ Sáu, 10/01/2020, 10:32 GMT+7

Ngày 10/01/2020, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2019 và Xây dựng Kế hoạch phối hợp năm 2020 giữa Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và Phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Kiên Giang;

Đến tham dự Hội nghị có ông Phạm Thống Nhất - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Kiên Giang; Thượng tá Võ Việt Hùng - Phó trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy tỉnh Kiên Giang; ông Trần Văn Tại - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cùng với các ông là Trưởng, phó các phòng, Trạm, Đại diện của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và Phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Kiên Giang;

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Kết quả phối hợp kiểm tra liên ngành năm 2019 giữa Phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Kiên Giang và Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; Dự thảo Kế hoạch kiểm tra liên ngành giữa Phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Kiên Giang và Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang trong công tác quản lý nhà nước về hàng hải và giao thông đường thủy nội địa năm 2020;

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, ông Phạm Thống Nhất - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Kiên Giang thống nhất cao với báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của hai đơn vị, đồng thời đề nghị hai đơn vị tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong năm qua, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2020.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Kế hoạch phối hợp kiểm tra liên ngành năm 2020, đồng thời đề nghị các cán bộ, chiến sỹ của các bên cố gắng, nỗ lực hơn nữa, nâng cao tinh thần chủ động và tính hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành, đảm bảo phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước liên ngành về hàng hải và giao thông đường thủy nội địa trong khu vực được giao.

Một số hình ảnh của Hội nghị: