Đại hội chi bộ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, 26/05/2020, 10:30 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 12-KH-Đu ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Ngày 22/05/2020, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Việt - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Cục Trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những mặt hạn chế, bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng đã bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng Bộ Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Cục Trưởng Nguyễn Đình Việt đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo BCH nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, có phương hướng, giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước phân công.

Thay mặt cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng chí Trần Văn Tại - Bí thư Chi bộ cũng đã cảm ơn và tiếp thu những chỉ đạo sâu sát của Phó Cục trưởng; đồng thời hứa Cấp ủy sẽ cùng tập thể đảng viên Chi bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn và thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh của Đại hội: