Văn bản pháp luật mới ban hành

Thứ Năm, 13/01/2022, 15:25 GMT+7

           Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

          Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo và đề nghị các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp cảng, bến truy cập nội dung Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ nhằm kịp thời cập nhật thông tin, quy định pháp luật để phục vụ cho doanh nghiệp mình và thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.