Tập thể CCVCLĐ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Đại hội Công đoàn

Thứ Ba, 09/05/2023, 08:47 GMT+7

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Kế hoạch số 24/KH-CĐCS ngày 15/11/2022 của BCH Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang về việc tổ chức Đại hội toàn thể Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3