Tập thể CCVCLĐ Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Hội nghị CCVC Năm 2023

Thứ Ba, 10/01/2023, 08:59 GMT+7

Thực hiện Công văn số 4115/BCĐ ngày 01/12/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục HHVN. Ngày 26/12/2022, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2023.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3