Các chi đoàn TNCS HCM Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang phối hợp tổ chức chương trình “Thanh niên hướng về cội nguồn và biển đảo”

Các chi đoàn TNCS HCM Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang phối hợp tổ chức chương trình “Thanh niên hướng về cội nguồn và biển đảo”

Thứ Hai, 15/04/2024, 09:41 GMT+7

Các chi đoàn TNCS HCM Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang phối hợp tổ chức chương trình “Thanh niên hướng về cội nguồn và biển đảo”
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3