Phối hợp trong công tác thông tin

Thứ Hai, 11/12/2023, 14:31 GMT+7

Thực hiện văn bản số 13785/BGTVT-VT ngày 01/12/2023 về phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo và yêu cầu các Cảng vụ hàng hải tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải cácnội dung như sau:

Hiện nay, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chính thức có 02 ấn phẩm báo chí gồm: Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (www.bcd389.gov.vn) và Bản tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (xuất bản định kỳ hàng quý). Đồng thời, phối hợp với 03 đơn vị thuộc thành viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình “Chống buôn lậu, hàng giả-bảo vệ người tiêu dùng” phát trên VTV1, chương trình “Đường dây nóng 389” phát trên Truyền hình Thông tấn, chương trình tin tức trong Bản tin Thời sự phát trên VOV1.

Các đơn vị báo chí thực hiện tuyên truyền theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khi đến làm việc với các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đều có giấy giới thiệu công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia hoặc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Do vậy, các trường hợp tự giới thiệu là cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia hoặc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia mà không xuất trình giấy giới thiệu của Ban Chỉ đạo hoặc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia là mạo danh.

Đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: Đ/c Đặng Thị Thu Hằng (Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia), ĐT: 0903.253.633, Email: hangdang389@gmail.com.

 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện./