Hội nghị Công chức viên chức năm 2022

Thứ Ba, 07/12/2021, 10:09 GMT+7

Ngày 03/12/2021, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2022.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đình Việt - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong năm 2021 và một số sửa đổi, bổ sung Quy chế như: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công tác tài chính năm 2021; thông qua nội dung Dự thảo các Quyết định về Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; Quy định phân cấp quản lý; Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung… của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt đã biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Giám đốc Trần Văn Tại cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng; và hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển tỉnh Kiên Giang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành hàng hải.

Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC năm 2022.