Cập nhật Văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành

Thứ Hai, 11/11/2019, 08:58 GMT+7

Tháng 09/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 03 Thông tư gồm: Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư Quy định về vận tải đường thủy nội địa; Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển; Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý tuyến vận tải từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Các Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. 

Đề nghị các doanh nghiệp, đại lý, chủ tàu truy cập nội dung của các văn bản trên tại file đính kèm bên dưới bài viết nhằm kịp thời cập nhật thông tin, quy định pháp luật để phục vụ cho doanh nghiệp mình.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang trân trọng thông báo!